ANASAYFA
ETKİNLİKLER
BİZ KİMİZ?
İLETİŞİM
OTTAWA SÖZLEŞMESİ
MAYIN SORUNU
MAYINLAR HAKKINDA
FOTOĞRAFLAR
RAPORLAR
KILAVUZLAR
MİSKET BOMBALARINA KARŞI KAMPANYA

Misket bombalarını yasaklayan sözleşme metni
19-30 Mayıs tarihleri arasında İrlanda/Dublin'de yapılan uluslararası konferans misket bombalarını yasaklayan sözleşme ile sonuçlandı. Sözöleşme metni İngilizce olarak aşağıda ... Devamı »

Misket Bombaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Misket bombası nedir, neden siviller için sorun yaratırlar, kimler kullanıyor, nerelerde ... Devamı »

Misket Bombaları Koalisyonu (CMC) Nedir?
Misket Bombası Koalisyonu, sivilleri misket bombalarının etkilerinden korumak için çalışan, yaklaşık 200 sivil toplum kuruluşundan oluşan küresel bir ... Devamı »

Oslo Süreci : Uluslararası Misket Bombalarının Yasaklanması Sözleşmesi
Oslo Sürecini destekleyen ülkeler, 2008 yılında, sivillere kabul edilemez zararlar veren misket bombalarını yasaklayan, varolan stokların yok edilmesi şartını getiren ve misket ... Devamı »

CMC’nin Misket Bombası Anlaşması Konusundaki Prensipleri
CMC, bir misket bombası anlaşmasının içermesi gereken prensipleri 19 maddede ... Devamı »

Oslo Deglerasyonu
Bir grup devlet, Birleşmiş Milletler Örgütleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Misket Bombası Koalisyonu ve diğer insan hakları örgütleri, en geç 2008 yılında yasal olarak geçerli bir anlaşmanın ... Devamı »

CMC’nin misket bombası tanımlaması
Misket bombası, bir konteynırdan fırlayarak dağılan çok sayıda bombacık içeren bir ... Devamı »

Oslo Sürecinde ortaya çıkan önemli konular
Aşağıdaki metin, Oslo sürecinde ortaya çıkan önemli konulara ilişkin yaklaşımların özetini ... Devamı »

 

Türkiye'nin Ottawa Sözleşmesi'nin onaylamasının 10. yılında

Mayınsız Türkiye foğraf sergisi ve Uluslararası Konferans

 

Mayın Yasağı Anlaşması'na katılımın 10. yıl etkinlikleri programı

1 Mart 2013 Cuma

11:00   Mayın mağdurlarının fotoğraf sergisi açılış ve resepsiyon

2 Mart Cumartesi

Mayınsız Bir Dünya ve Türkiye konferansı

10:00  Açılış

10:15 Açılış konuşması - Osman Baydemir

(Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı)

I.OTURUM

Modaratör: TMMOB

10:30 - 11:00  Bir Sivil Toplum Başarısı: Mayın Yasaklama Sözleşmesi

Kasia Derlicka (Uluslararası Mayın Yasaklama Kampanyası)

11:10 - 11.30  Türkiye Mayın Yasaklama Sözleşmesi'nin neresinde?

Muteber Öğreten (Mayınsız Bir Türkiye Girişimi)

11:30-11:45     Ara

 II.OTURUM

Modaratör: KENT KONSEYİ

11:45-12:15   Mayın Yasaklama Sözleşmesi ve Ulusal Yasalar: Yeterli mi?

 (Diyarbakır Barosu)

 12:15-12:45 Mayın temizliği sonrası toprakların durumu

Ahmet Atalık (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası) 

12:45 - 13:30  Öğle yemeği

III.OTURUM

Modaratör: İHD

13:30-14:00 Uluslararası sözleşmeler, Mayın Yasaklama Sözleşmesi, ve kurbanlara yardım

Marion Libertucci (Uluslararası Engelliler Örgütü- Handicap)

14:00-14:30  Uluslararası Engelli Hakları Sözleşmesi ve Uygulamalar

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

14:30-15:00  Türkiye’de engellilerin engelleri

Ramazan Serim (Diyarbakır Kent Konseyi Engelli Meclisi)

15:00 - 15:30 Mayın Mağdurları ve  Kurbanlar Anlatıyor

Hülya Özevin

15.30 - 15.45  Ara

V.OTURUM

Modaratör: BARO

15:45 - 16:15  Mehmet Galip Ensarioğlu - AK Parti Diyarbakır Milletvekili

16:15 - 16:45  Aytuğ Atıcı - CHP Mersin Milletvekili

16:45 - 17:15  Demir ÇELİK - BDP Muş Milletvekili

17.15 - 17.30 Ara

17.30 - 18:00 Mayın mağdurlarının deglerasyonu ve kapanış

(Nesim Öner- Milli Atlet)

 

 

Karamayınlarının küresel olarak yasaklanması için

daha fazla çaba  gerekiyor

 

Antipersonnel karamayınlarının küresel olarak yasaklanması konusundaki ilerlemeleri tartışmak üzere 100’den fazla devletin ve onlarca uluslararası örgütün katıldığı Mayın Yasağı Anlaşması Oturumlararası Daimi Komite Toplantısı, hem iyi, hem kötü haberle 25 Mayıs'ta sona erdi.

 

 

Anlaşma'ya katılım
Somali, 22 Mayıs 2012'de, Mayın Yasağı Anlaşması'na Taraf Devlet oldu. Böylece Anlaşma'ya Taraf Devlet sayısı 160'a yükseldi.
 
Mayın kullanımı
Mayın Yasağı Anlaşması’na taraf olmayan dört devlette, anti personel kara mayını kullanıldığı yönünde gelen haberler ve Anlaşma’ya henüz katılmamış olan üç devlete, mayın kullandıklarına ilişkin ciddi suçlamaların olması, özellikle kaygı uyandıran konular oldu.
 
ICBL Direktörü Kasia Derlicka konuyla ilgili olarak, “Karamayınlarının kullanımı yönündeki bu çok kaygı verici bu haberler nedeniyle, Mayın Yasağı Anlaşması’nın son 15 yılda oluşturduğu küresel algının saldırı altında olduğundan korkmaktayız” dedi.
 
Stok imhası
Stoklarındaki mayınların imhasına ilişkin son tarihlerine uymadıkları için Anlaşmayı ihlal eden ülke durumundaki Belarus, Yunanistan ve Ukrayna'nın, hali hazırda yürütülmekte olan bir imha işlemi çalışması da bulunmuyor.
 
Mayın temizliği
Bazı ülkeler, kendi arazilerinin temizlenmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi. Ancak, insanların karamayını korkusuyla yaşadığı birçok ülkede kaydedilen gelişme sinir bozucu bir şekilde yavaş.
 
Hem ICBL ve hem de Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), mayın temizliği için süre uzatımı talebinde bulunan ülke sayısının, mayın temizliğinin sonlandırıldığını ilan eden ülke sayısından daha hızlı artmasından duydukları kaygıyı dile getirdi.
 
Derlika bu konuda şunları söyledi, “Birçok devletin, mayınların temizlenmesi konusunda verdikleri taahhütleri duymuştuk, ancak somut planları ve daha hızlı gerçekleşen ilerlemeleri görmek istiyoruz. Pek çok aile, hayatlarının tehlikede olduğu korkusunu duymadan bu toprakları kullanmak istemektedir.”
 
Kurbanlara yardım
Toplantıda, devletler ve sivil toplum kuruluşları kurbanlar için hazırlanan destek programlarının, hayatta kalanların gündelik hayatlarında gerçekten bir farklılık yaratıp yaratmadığı konusunu tartıştılar. ICBL, yerel düzeyde gerçekleşen izleme sürecinin sadece mümkün olmakla kalmayıp, diğer yerler yanında Kamboçya’da da uygulandığını vurguladı.
 
Şeffaflık raporları
Mayın Yasağı Anlaşması’na taraf olan ülkelerin yarısından fazlasının, şeffaflık raporlarını sunma konusundaki Anlaşma yükümlülüklerini  yerine getirmediği görüldü.
 
Sonuç olarak;
·         Somali’nin Anlaşmaya taraf olması, tüm Sahra-altı Afrika’nın antipersonel karamayınlarını yasakladığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, Polonya’nın bu yıl sonunda Anlaşma’yı imzalama yönündeki taahhüdü, tüm Avrupa’yı yasağın bir parçası haline getirecektir. Ancak, 2011 yılında Libya (Kaddafi’ye bağlı olan güçler tarafından), İsrail, Myanmar ve Suriye’de karamayınlarının kullanıldığının teyit edilmesi, 2012 yılında Anlaşma’ya taraf devletler olan Yemen ve Sudan’dan kullanıma ilişkin gelen raporlar ve Türkiye’nin silahlı kuvvetlerine mensup askerlerin 2009 yılında mayın kullandıkları yönünde devam eden suçlamalar, bu genel olumlu durumu bozmuştur.
·         Angola, Afganistan, Kıbrıs ve Zimbabwe’nin mayınların imhası konusunda var olan son tarihlerin uzatılması yönündeki talepleri, mayınların temizliği konusunda ilk baştaki zaman çerçevesine uymayan Taraf Devlet sayısını 27’ye çıkarmıştır. Ancak, Kamboçya, Hırvatistan ve Moritanya, mayın temizliği konularında kaydedilen verimlilik artışı ve hızı ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapmıştır.
·         Nijer, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin son tarih 2009 yılı olsa da, mayınlı araziler hakkında ilk defa bilgilendirmede bulundu. Daha önce  tüm mayınlı arazilerin temizlendiğini bildiren Burundi ise, ülkesinde mayınlı arazilerin olduğunu duyurdu.
 
 

Oturumlararası Daimi Komite Toplantıları, 21-25 Mayıs 2012

2009'da Kartegana'da düzenlenen 2.Gözden Geçirme Toplantısı ve 2014’de düzenlenecek olan 3.Gözden Geçirme Toplantısı'nın tam ortasında gerçekleştirilen bu toplantı, Kartegana Eylem Planı ve Mayın Yasağı Anlaşması’nın uygulanması konusunda şimdiye kadar kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi anlamında önemli bir fırsat sunmaktadır.

 

Karamayınlarının Yasaklanması Uluslararası Kampanyası (ICBL), bu hafta Cenevre’de gerçekleştirilen toplantılardan;

Taraf Devletlerin “bu eylem planını sürdürülebilir ilerlemeye dönüştürmek için” son zamanlarda yaptıkları üzerine ve Kartegana Eylem Planı’nın tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak için ne tür bir plan öngördükleri üzerine rapor sunmalarını,

Anlaşmaya henüz taraf olmayan devletlerin, bu anlaşmaya katılmaları için attıkları adımlar üzerine bir rapor sunmalarını,

Tüm devletlerden, son zamanlarda gerçekleşen tüm Anti-Personel mayın kullanımlarını kınamalarını ve herhangi bir kimse tarafından herhangi bir yerde ve herhangi bir koşul altında gerçekleşen karamayınları kullanımının kabul edilemez bir eylem olduğunun altını çizmelerini,

Tüm devletlerden, Oturumlararası Daimi Komite toplantıları boyunca gerçekleşecek olan tartışmalara aktif bir şekilde katılmalarını,

Özellikle anlaşmaya uyum, mayın temizliği ve stokların imhasında yavaş veya kaydedilmeyen ilerlemeler ve mağdurlara yardım konularında tüm devletlerden aktif katılım ve destek beklemektedir. 

 

 

 

Bakan Fatma Şahin:

Mayın kurbanlarının sorunlarını ele alacağız

 

5 Nisan, ANKARA- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, mayın kurbanlarının rehabilitasyon, istihdam, eğitim sorunlarının çözümü için çalışma başlatılacağını söyledi.

 

Şanlıurfa milletvekili Yahya Akman ve Mayınsız Bir Türkiye Girişimi Koordinatörü Muteber Öğreten, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'le görüştü. Görüşmede  Akman ve Öğreten, mayın kurbanlarının  sorunlarını dile getirdi. Ottawa Sözleşmesi'nin yükümlülüklerinin ve Kartegana Eylem Planı kararlarının hayata geçirilmesini talep eden Öğreten, "Öncelikle, mayın kurbanlarına ilişkin bir araştırma başlatılmalı. Bu araştırma ile kurbanların sayısı ve ihtiyaçları belirlenerek, buna uygun programlar yapılmalıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlanan Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, genel olarak tüm engellilerin sorunları ile ilgilendiğini ve bu sorunların çözümüne ilişkin politikalar ürettiğini belirten Fatma Şahin, mayın kurbanlarına ilişkin olarak da, bu insanların rehabilitasyon, eğitim ve istihdamlarına ilişkin çalışmaların başlatılacağını söyledi.

 

Görüşme sonrası, Müsteşar Yardımcısı Ahmet Zahteroğulları, Özürlü ve Yaşlı hizmetler Genel Müdürü Dr.Aylin Çiftçi ve Mülkiye Müfettişi Ömer Özcan ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Mayınsız Bir Türkiye Girişimi'nin sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir brifing vermesi, birlikte bir program oluşturulması ve çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

 

4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü'nde

Paçamızı sıvazlıyor, 'bacağımızı ödünç veriyoruz'

İstanbul, Batman ve Mardin'de yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve mayın mağdurları, herkesi, 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü'nde, 'Bacağını Ödünç Ver'meye çağırdı.

 Basın açıklamasının tam metni:

 

 

Mayın Yasaklama Sözleşmesi 13. yılına girerken, stoklardaki mayınların imhasında, mayınlı alanların temizlenmesinde, mayın kurbanı sayısının azalmasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak yeterli değil!

Hala 37 ülke Anlaşma dışında; hala 12 ülke mayın üretiyor; hala mayın kullanımına devam ediliyor ve her gün 12 kişi mayınlar nedeniyle ölüyor, sakatlanıyor.

Sözleşmeye taraf olan devletlerin ise, stoklarındaki ve topraklarındaki milyonlarca mayın hala imha edilmeyi bekliyor; hala yüz binlerce mayın kurbanının mağduriyeti devam ediyor. Devletler, yıllar içinde gerçekleşebilecek hedefleri on yıllara yayıyor.

Buradan, mayın üreten, kullanan devletlere ve devlet dışı aktörlere sesleniyoruz:

Mayın Yasaklama Anlaşması'na katılın, mayın kullanımına son verin!

Hiçbir felsefi görüş veya devrim, hiçbir din veya siyaset, hiçbir savaş veya barış arayışı, hiçbiri, hiçbir şey, sadece geçen yıl 5 bin insanın kara mayınları nedeniyle ölmesini veya yaralanmasını meşrulaştıramaz.

Sözleşmeye taraf olan devletlere sesleniyoruz:

Acıların ve kayıpların yeniden ve yeniden yaşanmaması için, daha fazla ertelemeden yükümlülüklerinizi yerine getirin!

Ve hükümete sesleniyoruz:

Dört nesildir mayınlı topraklarda yaşıyoruz. Mayınlar, her üç günde bir, 1 kişiyi bizlerden koparıyor. Bu sorunun gelecek nesillerde de devam etmesine ve kara mayınlarının daha fazla can almasına izin vermeyeceğiz.

Artık yeter: duyarsızlık günleri sona ermiştir!

Herkesi, 4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü'nde, Mayınsız bir Türkiye ve dünya için, mağdurlarla dayanışma göstermek ve Hükümeti uyarmak için, pantolonlarının bir paçasını sıvamaya, “Bacağını Ödünç Ver”meye çağırıyoruz.

4 Nisan'da, bacağımızı ödünç vererek, kendi sesimizi insanlığın sesiyle, şefkatin sesiyle, aklın sesiyle bütünleştireceğiz.

 

DAHA FAZLA KARAMAYININA HAYIR!

 

  

 

 

 

Paçanı sıva, 'bacağını ödünç ver'

Mayın kurbanlarına, acılarını anladığımızı ve

yalnız olmadıklarını göstermek için

1 Nisan Pazar

Saat  14:00'de

Taksim Meydanı'nda buluşuyoruz.

 

 

 

 

 

Mayınsız bir dünya için 'Bacağını Ödünç Ver'

Kampanyası başlatıldı

Uluslararası bir sözleşme ile kara mayınlarının yasaklanmasının 13. yıldönümünde, mayınların neden olduğu acı ve kayıplara dikkat çekmek amacıyla tasarlanan "Bacağını Ödünç Ver Kampanyası" 1 Mart 2012 günü Taxim Hill Otel’de yapılan basın toplantısıyla başlatıldı.

Uluslararası sözleşme ile kara mayınlarının yasaklanmasının 13. yıl dönümünde, tüm dünyada kara mayınlarının hala yol açmakta olduğu yıkıcı etkilere son vermek için "Bacağını Ödünç Ver" kampanyası başlatıldı. Kampanya "4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü"ne kadar devam edecek.

Ban Ki Moon, spor yıldızları ve Nobel Barış Ödülü sahiplerinin katıldığı küresel "Bacağını Ödünç Ver" kampanyası Tokyo'dan Kinşasa'ya, Phnom Penh'den Ottawa'ya, İstanbul'dan New York'a, çeşitli konserler, spor karşılaşmaları, toplu gösteriler ile gerçekleştirilecek.

Kampanyanın Türkiye ayağına milletvekilleri Şafak Pavey, Sırrı Süreyya Önder, Zeynep Armağan Uslu, oyuncu Mehmet Ali Alabora, gazeteci Rıdvan Akar da destek veriyor.

İstanbul, Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da yapılan basın toplantılarında, ''4 Nisan Uluslararası Mayın Bilinci Geliştirme Günü'nde herkesi, mayınsız bir Türkiye ve dünya için, mağdurlarla dayanışma göstermek üzere, pantolonunun paçasını sıvamaya, 'Bacağını Ödünç Ver'meye çağırıyoruz. Sözleşmeye taraf olan veya olmayan tüm devletler, hükümetler ve yetkililer bilsin ki; yapılanları izliyoruz ve kara mayınlarının daha fazla can almasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Basın toplantısında ayrıca kampanyayı tanıtan iki film gösterildi.

 


Uluslararası videoTürkiye kampanyası videosu

 

 

 
 
 
 

Karamayınlarına Karşı Küresel Kampanya

Mayınsız bir dünya için 'Bacağını Ödünç Ver'

Uluslararası Mayın Yasaklama Kampanyası (ICBL), Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte karamayınlarına karşı  'Bacağını Ödünç Ver' kampanyası başlatıyor.

Kampanyada, dünyanın dört bir yanındaki ICBL kampanyacıları; UNMAS, UNDP, UNICEF, UNCHR gibi BM kurumları ve dünya kamuoyuna mal olmuş kişiler bulunuyor. 

Tarih: 1 Mart 2012         

Saat: 12.00              

Yer: Taxim Hill Hotel

Katılımınız, duyarlılığınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği, İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Mazlumder, Sosyal Demokrasi Vakfı

 
 
 

İletişim ve bilgi için:

Muteber Öğreten (Mayınsız Bir Türkiye Girişimi) bilgi@mayinsizbirturkiye

Burcu Türkay (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi) burcu.turkay@amnesty.org.tr

Ali Güler (Türkiye Sakatlar Derneği) aliguler@tsd.org.tr

Ali Çerkezoğlu (İstanbul Tabip Odası) acerkezoglu@yahoo.com

Sevim Salihoğlu (İnsan Hakları Derneği) posta@ihd.org.tr

Semih Biten (Mazlumder İstanbul Şubesi) semihbiten@yahoo.com

Erol Kızılelma (SODEV) sodevmerkez@gmail.com

 
 
 

 

 
Mayın Yasağı Anlaşması 11. Taraf Devletler Toplantısı Kamboçya'da başladı
 
Neler yapıldı, neler yapılacak ?
 
 
Phnom Penh, 28 Kasım 2011- Mayın Yasağı Anlaşması ve Kartegana Eylem Planı’nın uygulanmasında sağlanan gelişmelerin değerlendirileceği 11. Taraf Devletler Toplantısı’nda devletlerden bu eylem planını sürdürülebilir ilerlemeye çevirebilmek için” şimdiye kadar ne yaptıkları ve Mayın Yasağı Anlaşması’nın Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı’nın gerçekleşeceği 2014 yılı sonu itibariyle Kartegana Eylem Planı’nı tam anlamıyla nasıl uygulamayı planladıkları konusunda bir rapor sunmaları istenecek.
 
27 Kasım’da gerçekleşen açılış töreninde, Karamayınlarının Yasaklanması Uluslararası Kampanyası gençlik temsilcisi ve Kamboçyalı karamayını mağduru Song Kosal “Benim ülkem, bazen Harikalar Ülkesi olarak anılır, ve bu hafta sizden harika şeyleri gerçekleştirmenizi bekliyoruz.” dedi.
 
ICBL Direktörü Kasia Derlicka, 11. Taraf Devletler Toplantısı’nın Kamboçya’da yapılmasının iki önemli yanı olduğuna dikkat çekti: “Birincisi, mayınların yasaklanması hareketi, kendi köklerine döndü. İkincisi, Kamboçya, antipersonel mayınlarının kökünü yeryüzünden kazıma adına ne kadar yol aldığımızın en iyi örneklerinden birisidir, ancak bu ülke aynı zamanda ne kadar yol almamız gerektiğini de gösteren önemli bir hatırlatmadır.”
 
Toplantıya, ICBL delegasyonu olarak, 61 ülkeden, 270’in üzerinde kampanyacı katılıyor.
 
Mayından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Kamboçya’da, yeni mayın mağdurları sayısında önemli bir düşüş sağlansa da, hala mayınlar nedeniyle hayatlar kaybedilmeye devam ediyor. (Kamboçya’da 2010 yılında, mayın, savaştan arta kalan patlayıcı maddeler (ERW) ve misket bombası kalıntıları nedeniyle meydana gelen en az 286 kayıp bulunmaktaydı.)
 
 
 
 
 

MONİTÖR KARAMAYINLARI 2011 RAPORU AÇIKLANDI

 

 

 

 

 

MONİTÖR 2011 Raporu,  İstanbul Tabip Odası, Mazlumder İstanbul Şubesi, Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye Sakatlar Derneği,  U.Af Örgütü Türkiye Şubesi ile birlikte açıklandı.

 

 

 

 

İstanbul-Monitör Karamayınları Raporu, 23 Kasım2011 tarihinde 11. Taraf Devletler Toplantısı'nın yapılacağı Kamboçya'da, Türkiye’de de İstanbul’da açıklandı.
2010'da 87 ülke, kara mayınları stoklarının imhasını tamamladı. Türkiye 1 Mart 2008'e kadar imha etmesi gereken mayınları imha etmediği için "Mayın Yasağı Anlaşması"nı ihlal eden dört ülkeden biri; diğerleri Yunanistan, Beyaz Rusya, Ukrayna.
MONİTÖR 2011 TÜRKİYE:
- 2010'da 94 yeni kayıp var; bu üç günde bir insan ölüyor demek. Bunların 26'sı çocuk 41'i sivil. Çocuk kayıplarının 19'u, mayınlarla oynarken hayatını kaybetti.
-Türkiye'de mayın kullanımını yasaklayan bir yasa bulunmuyor. 2011'de Işık Koşaner karakol yakınlarına ve sınıra kontrolsüz mayın döşediğini açıklamıştı ama buna karşı bir dava açılmadı.
-2009'da yedi askerin ölümüne neden olan Çukurcuma olayı ile ilgili açılan davanın Ottowa Sözleşmesi'ni ihlal ettiği için değil, yaralama ve ölüme neden olduğu için açıldığı belirtildi. Ottowa Sözleşmesini ihlal edenlere karşı yasa değişikliğine ihtiyaç var.
-Türkiye, 2011'de taraf devletler arasında 15 bin 100 adet antipersonel mayını ile birinci sırada.
-2010'da toprağa döşenen 977 bin 407 mayından, 25 binin temizlendiği açıklandı; ancak temizlenen bölgelerin neresi olduğu açıklamadı.
-Türkiye sadece Suriye sınırındaki mayınları temizleyeceğini açıkladı. Diğer mayınlara dair bir açıklama yapmadı.
- Stoklardaki mayınların imha tarihini, toprağa döşeli tüm mayınların temizleme planını derhal açıklamalı.
- Mağdurlar için herhangi bir çalışma yok. Sağ kurtulanlar için veri çalışması oluşturulmalı ve ihtiyaçlar tespit edilmeli; mağdurların topluma yeniden hazırlanmaları için "Kartagena Eylem Planı"nı acilen harekete geçirilmeli.
MONİTÖR 2011 DÜNYA
- 4 bin 191 patlayıcı madde zayiatı
- Mayın Yasağı Anlaşması'na taraf devlet sayısı 158'e ulaştı.
- 39 ülke Mayın Yasağı Anlaşması dışında.
- 2010 yılı boyunca en az 200 kilometre karelik bir arazi karamayınlardan temizlendi; 388,000'den fazla antipersonel mayını ve 27,000'den fazla antiaraç mayını temizlendi.
- Daha önce savaş alanı olan 460 kilometrekarelik bir alanda 1,2 milyondan fazla patlamamış mühimattan temizlendi.
- Ancak 2011'de İsrail, Libya, Burma ve Suriye yeni antipersonel mayın döşedi. Afganistan, Kolombiya, Burma ve Pakistan'da devlet dışı silahlı gruplar mayın kullandı.
- 2010'da, mayın ve savaştan arta kalan patlayıcı madde zayiatlarında 4 bin 191 vaka espit edildi; sivillerin oranı yüzde 70. 2009'a göre yüzde 5'lik artış var ancak bu rakamın tespit edilemeyen vakalarla daha da yüksek olduğu düşünülüyor.

Raporların tamaına sitemizde RAPORLAR bölümünden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 -.-

MayIn YasağI Sözleşmesİ kağIt üstünde

Bir milyon mayın toprak altında kalmaya devam ediyor…

Karamayınları Dünya ve Türkiye Raporunu 23 Kasım’da açıklıyoruz. 

 

Her yıl dünya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun taraf olduğu ve kara mayınlarının kullanılmasını yasaklayan Ottawa Sözleşmesi’ne rağmen binlerce insan yaşamını yitiriyor, sakat kalıyor.

Mayın kurbanlarının önemli bir kısmı ise çocuklar oluyor.

Ottawa Sözleşmesi ihlalleri, meydana gelen kara mayını olayları ve kurbanları bir raporla dünya kamuoyu ile paylaşılıyor.

2011 yılı raporu, dünya ile eş zamanlı olarak 23 Kasım’da yapılacak basın toplantısıyla Türkiye’de de açıklanıyor.

Tarih: 23 Kasım 2011         

Saat: 12.00              

Yer: Taxim Hill Hotel

Katılımınız, duyarlılığınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

İstanbul Tabip Odası, Mazlumder İstanbul Şubesi, Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, Sosyal Demokrasi Vakfı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

 

 

 

 

 
 
 
 

Ottawa Sözleşmesi

11. Taraf DevletlerToplantısı

için geri sayım başladı

 

Mayın Yasağı Anlaşması’na Taraf Devletlerin 11. Toplantısı 28 Kasım – 2 Aralık 2011 tarihleri arasında Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de yapılacak.

Mayın Yasağı Anlaşması ve Kartagena Eylem Planı’nın uygulanmasında sağlanan gelişmelerin de değerlendirileceği bu toplantıda, devletlerden, “bu eylem planını sürdürülebilir ilerlemeye çevirebilmek için” şimdiye kadar ne yaptıkları ve Mayın Yasağı Anlaşması’nın Üçüncü Gözden Geçirme Konferansı’nın gerçekleşeceği 2014 yılı sonu itibariyle Kartagena Eylem Planı’nı tam anlamıyla nasıl uygulamayı planladıkları konusunda bir rapor sunmaları istenecek.

 

 

 

Mayınsız Bir Dünya ve Türkiye için Asya'dan Avrupaya koştuk

 

            

16 Ekim 2011 İstanbul- Mayınsız bir Dünya ve Türkiye destekçileri 33.Avrasya koşusuna katıldı.

 

 

 

 

  Mayınsız Bir Dünya

ve Türkiye için

Asya’dan Avrupa’ya

koşuyoruz.

Tarih: 16 Ekim 2011
Yer: Altunizade Köprüsü Altı
Saat: 9:00

Destekleyenler:

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Mazlumder, İHD Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De!