DÜNYADA KARAMAYINI SORUNU

MONITOR 2018'in küresel bulguları, insani silahsızlanma alanında ilk anlaşmayı temsil eden Mayın Yasağı Anlaşması’nın 20 yıl sonra da devam eden etkisini ortaya koyarken, hala çözülmesi gereken sorunlara da dikkat çekmektedir:
Sayfa: /