ANTİPERSONEL KARAMAYINI NEDİR?

 


Anti-Personel Karamayını Nedir?

Anti-Personel Mayın (APM), bir kişinin mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile infilak edecek biçimde tasarımlanan ve bir veya birden fazla kişiyi etkisiz hale getirecek, yaralayacak veya öldürecek mayındır.

Anti-personel karamayınları, pek çok özellikleri ile kendilerini geleneksel diğer silahlardan ayırırlar:

Mayınlar Kimlik Sormaz, mayınlar doğaları gereği kurbanları arasında ayrım yapmayan silahlardır; asker,sivil; kadın, erkek; yetişkin ve çocuk ayağı arasında fark gözetmez.

Mayınlar sinsi silahlardır, kurbanlarını aramaz, kendisine gelmesini beklerler. Kurban, hayvanlarını otlatan çoban, tarlasını eken çiftçi, meraklı bir çocuk, hatta kendisini döşeyen kişi olabilir.

Mayınlar robot askerlerdir, acıkmazlar, susamazlar, üşümezler ve uyumazlar. 75 yıl, aktif olarak kalırlar.

Mayınlar kitle imha silahlarıdır, her yıl binlerce kişi mayın ve savaş artığı patlayıcılar nedeniyle uzuvlarını ve yaşamını kaybetmekteler.  

Mayınlar barış nedir bilmeyen silahlardır, savaşlar bitse, barış ilan edilse bile, döşendikleri topraklardan temizlenmedikleri sürece yaralamaya, öldürmeye devam ederler. 

''Hergün çoğu masum ve korunmasız sivillerden ve özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişiyi öldüren veya sakat bırakan, ekonomik kalkınmayı ve yeniden yapılanmayı engelleyen, mültecilerin ve iç göçe maruz kalmış kişilerin yurtlarına dönmelerine manî olan ve yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim neticeler yaratan anti-personel mayınları'';

En temel insan hakkı olan yaşam hakkını, 

Ekonomik ve sosyal hakları, 

Yerleşim hakkını ve 

Barış hakkını da ortadan kaldıran silahlardır. 

Anti-personel karamayınlarının yasaklanması ve varolanların da temizlenmesi için mücadele etmek aynı zamanda haklarımız için de mücadele etmektir.

 

 

 

 

30/11/-0001