CMC’nin Misket Bombası Anlaşması Konusundaki Prensipleri

CMC, bir misket bombası anlaşmasının içermesi gereken prensipleri 19 maddede belirtmektedir.

CMC, bir misket bombası anlaşmasının şunları içermesi gerektiğini düşünür:

1. Misket bombalarının kullanımının, üretiminin, transferinin ve stoklanmasının yasaklanması; 
2. Misket bombalarının, kendi kendini yoketme mekanizması olan bombacıklar içerenleri dışarıda bırakmayacak şekilde tanımlanması; 
3. Belirli bir güvenilirlik standardına sahip bombacıklar içeren misket bombalarına izin veren bir madde olmaması; 
4. Anlaşmanın, uluslararası ya da uluslararası olmayan çatışmalar sırasında dahi uygulanması; 
5. Misket bombası kullanan, üreten, transfer eden ya da stoklayanlara yardımın yasaklanması;  
6. Ellerinde misket bombası olanlara, bu bombaları mümkün olan en kısa zaman içinde yoketme zorunluluğu getirilmesi ve bunun için bir tarih aralığı belirlenmesi; 
7. Misket bombası olan alanların en kısa zamanda işaretlenmesi ve etrafının çevrilmesi, bu alanların en kısa zamanda temizlenmesi ve bunun için bir tarih belirlenmesi, bu eylemleri gerçekleştirmek için etkili bir kapasitenin oluşturulması ve bunun korunması zorunluluğunun getirilmesi; 
8. Misket bombalarının temizlenmesi, risk eğitimi, bu alanlara uyarı işareti konması ve etrafının çevrilmesi konusunda yardım sağlama zorunluluğunun getirilmesi; misket bombası kullananlara bu yardımı sağlama konusunda özel bir zorunluluk getirilmeli, bu yardım bu bombaların kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi vermeyi de içermeli; 
9. Kurbanlara yardım zorunluluğu getirilmeli. Bu zounluluk şunları içermeli fakat bunlarla sınırlı olmamalı: veri toplama, acil ve sürekli tıbbi bakım, fiziksel rehabilitasyon, psikolojik destek ve sosyal, ekonomik yeniden entegrasyon, yasal destek ve sakatlar hakkında kanun ve bunlarla ilgili politika geliştirilmesi; 
10. Bütün misket bombası kurbanlarının (etkilenen bireyler, aileleri ve içinde yaşadıkları topluluklar), bütün insan haklarından ve temel özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmasnın sağlanması, bu haklarının korunması ve bu konuda raporlar hazırlanması zorunluluğunun getirilmesi; 
11. Yeni anlaşmada getirilen yükümlülükler yoluyla, sivillerin misket bombalarından korunması konusundaki sorumluluğun kabul edilmesi; 
12. Anlaşmayı kabul eden devletlerin maksimum işbirliği ve şeffaflık sağlayacaklarını kabul etmelerini sağlayan bir maddenin olması;
13. Yıllık şeffaflık raporlarının hazırlanması zorunluluğunun getirilmesi;  
14. Anlaşmanın uygulanması için ulusal, cezalandırma da dahil olmak üzere, ulusal önlemlerin alınması zorunluluğunun getirilmesi; 
15. Anlaşmanın herhangi bir maddesinin ihlal edilmesini önleyen bir maddenin olması; 
16. Askeri çatışma durumunda anlaşmadan çekilmeyi yasaklayan bir maddenin olması; 
17. Misket bombalarının kullanımının, üretiminin ve transferinin yasaklanması için bir geçiş sürecine izin veren bir maddenin olmaması; 
18. Taraf Devletler’in yıllık toplantılar yapmasını ve düzenli Yeniden Gözden Geçirme Konferansları düzenlenmesini zorunlu kılan bir maddenin olması; 
19. Misket bombalarının kullanımı, üretimi ve transferi konusunda hiçbir coğrafi istisna olmaması.

 

Not: CMC, devletlerin, hedefleri belirleme ve sadece bu hedefe yönelme yeteneği olan bombacıklar içeren belirli silah sistemlerinin, misket bombası tanımı dışında bırakacak bir yaklaşım benimseyebileceklerinin farkındadır. CMC, bu silahların sivillere kabul edilemez zararlar vermeyeceklerini göstermenin hükümetlerin sorumluluğu olduğuna inanır.

12/04/2008