CMC’nin misket bombası tanımlaması

Misket bombası, bir konteynırdan fırlayarak dağılan çok sayıda bombacık içeren bir silahtır.

CMC’nin misket bombası tanımlaması

Aşağıdaki tanıma uyan herhangi bir savaş gereci anlaşma tarafından yasaklanmalı.

Tanım

Bir misket bombası, bir konteynırdan fırlayarak dağılan çok sayıda bombacık içeren bir silahtır.

Patlayıcı bir bombacık, bir konteynırdan fırlayarak etrafa dağılan çok sayıda parçacıktan oluşacak şekilde tasarlanmış ve yere çarpmadan önce, çarpma sırasında ya da çarptıktan sonar patlayan bir savaş aracıdır..

 

Tanım hakkında notlar

CMC’nin yaptığı tanım bilinçli olarak kısa ve basittir ve konu dışı teknik terminoloji içermez.

CMC, “misket bombası” olarak tanımlanabilecek her şeyi içeren daha uzun ve karmaşık bir tanımlamanın gereksiz ve verimsiz olacağını düşünür. Bu anlaşma, potansiyel düşmanlar arasında silah kontrolünü sağlayan bir anlaşma olarak değil, benzer şekilde düşünen devletler arasında bir insanlık anlaşması olarak algılanmalı.

Bu tanımlamayla aşağıdakiler için istisna yoktur:

  • Kendi kendini yok etme, deaktive etme ya da etkisiz hale getirme özelliği olan alt parçacıklar;
  • Belirli bir güvenilirlik oranına dayanan alt parçacıklar;
  • Sözde “doğrudan ateşlenen” alt parçacıklar;
  • İçinde sınırlı sayıda alt parçacık bulunan misket bombaları;
  • Sözde “alıcıyla patlayan” alt parçacıklar .

Bu tanımlama, duman, işaret fişeği, ya da aydınlatma fişeği gibi, patlayıcı olmayan, hareketsiz alt parçacıklar içeren ya da fişek özelliği taşıyan alt parçacıklar içeren araçları yasaklamaz.

Aşağıdakiler konusunda farklı açıklamalar yapılmaktadır, anlaşma konusunda görüşmeleri gerçekleştirenler aşağıdakilerin durumunu netleştirebilirler:

  • Kasten yangın çıkaran alt parçacıklar;
  • Uzaktan bırakılan kara mayınları;
  • Çok sayıda başlığı olan nükleer silahlar;
  • Kimyasal ve biyolojik alt parçacıklar.
12/04/2008