Misket Bombaları Koalisyonu (CMC) Nedir?

 
Misket Bombası Koalisyonu, sivilleri misket bombalarının etkilerinden korumak için çalışan, yaklaşık 200 sivil toplum kuruluşundan oluşan küresel bir ağdır.

CMC Nedir?

 

Misket Bombası Koalisyonu, misket bomblarının yol açtığı zarara son vermek için 50 ülkede çalışan 200 sivil toplum kuruluşundan oluşan küresel bir ağdır. Misket Bombası Koalisyonu’nun amacı, sivilleri misket bombalarının etkilerinden korumaktır. Kampanya çalışmasının temelini CMC’nin yaptığı çağrı oluşturmaktadır:

CMC’nin amacı, sivilleri misket bombalarının etkisinden korumaktır.

CMC’nin bu amaca ulaşmak için belirlediği üç stratejik amacı vardır:

1. Sivillere kabul edilemez zararlar veren misket bombalarının yasaklanması için işleyen uluslararası sürecin başarıya ulaşmasını sağlamak,

2. Uluslararası süreç tamamlanmadan önce, misket bombalarının sivillere verdiği zararı azaltmak için ulusal önlemler alınmasını teşvik etmek,

3.  Misket bombalarının sivillere verdiği zararlar konusunda kamu farkındalığını ve sivil toplumun harcadığı çabayı artırmak ve ilgili devletlerin bu zararı önlemesini sağlamak.

CMC’yi destekleyen bireyler ve gruplar, bu amaçlara ulaşmak için, dünya çapında, hükümete mektup ya da e-mail göndermek, halk toplantıları düzenlemek, sergiler açmak gibi, bu konuda farkındalığı artırıcı çeşitli etkinlikler düzenlerler. Misket bombalarının kullanıldığı yerlerde araştırmalar yaparlar. Hükümet görevlileri ve bakanlarla toplantılar düzenlerler, onların bu konuda harekete geçmelerini ve bu silahların yasaklanması sürecine katılmalarını sağlamaya çalışırlar. Uluslararası toplantılara katılarak ve buralarda lobi faaliyetleri yürüterek sürece katılırlar.

Her şeyden önce, CMC, kendisini silahlı çatışmalarda sivilleri korumaya ve insan güvenliğini korumak için demokratik sürecin işlemesini sağlamaya adamış bir gruptur. CMC üyeleri, adaletten, uluslararası hukuktan, insan güvenliğinden ve insan haklarından yanadır.

 

08/04/2008