Oslo Deglerasyonu

 
Bir grup devlet, Birleşmiş Milletler Örgütleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Misket Bombası Koalisyonu ve diğer insan hakları örgütleri, en geç 2008 yılında yasal olarak geçerli bir anlaşmanın imzalanması konusunda anlaştılar.

22-23 Şubat 2007

 

 

Deglerasyon

 

Bir grup devlet, Birleşmiş Milletler Örgütleri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Misket Bombası Koalisyonu ve diğer insan hakları örgütleri, misket bombalarının insanlık açısından yarattığı sorunları tartışmak için 22-23 Şubat 2007’de Oslo’da toplandılar.

Misket bombasının kullanılmasının yarattığı korkunç sonuçların ve hemen harekete geçme gerekliliğinin farkında olan bu devletler:

1. En geç 2008 yılında yasal olarak geçerli şöyle bir anlaşmanın imzalanması konusunda anlaştılar:

(i) Sivillere kabul edilemez zararlar veren misket bombalarının kullanımını, üretimini ve transferini yasaklayan,

(ii) Misket bombası patlamasından sağ kalanlara uygun tıbbi bakım ve rehabilitasyonun verilmesi, misket bombalı alanların temizlenmesi, risk eğitimi ve stoklardaki yasaklanmış misket bombalarının yok edilmesi için bir işbirliği çerçevesi oluşturan.

2. Bu sorunları çözmek için ulusal düzeyde adım atmak.

3. Misket bombalarının insanlık için yarattığı zorlukları, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde ele almak.

4. Mayıs/Haziran’da Lima’da ve Kasım/Aralık 2007’de Viyana’da, ve 2008 yılının başında Dublin’de çalışmalara devam etmek için yeniden bir araya gelmek ve Belçika’nın bölgesel bir toplantı örgütlemeyi ilan etmesini memnuniyetle karşılamak.

Oslo 22-23 Şubat 2007

 

12/04/2008